සිංහල අවුරුදු කෑම මේසයට නැතුවම බැරි රසවත් “කොකිස් ” සාදන ආකාරය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

  1. හාල් කිලෝ 1
  2. පැසුණු පොල් ගෙඩියක කිරි
  3. බිත්තර-2
  4. කහ කුඩු සහ ලුණු අවශ්‍ය පමණ
  5. සීනි ස්වල්පයක් (අවශ්‍යනම් පමණක් )
  6. එළවලු තෙල් හෝ පොල්තෙල්

කොකිස්

සාදාගන්නා ආකාරය

හාල් පෙඟෙන්නට හැර කොටා ගන්න. ඉන්පසුව පෙනේරයකින් හොඳින් හලා ගන්න. (කොකිස් තනිකර හාල්පිටි වලින් පමණක් හා හාල්පිටි හා පාන් පිටි කලවම් කරගෙනද සකසා ගත හැකිය.) වඩාත් රසවත් වන්නේ හාල්පිටි වලින් පමණක් සාදා ගැනීමෙනි.

පොල් ගෙඩිය ගා එය හොදින් මිරිකා කිරි භාජනයකට දමා ගන්න. එයට ලුණු, කහ කුඩු, පිටි එකතු කර හොදින් මිශ්‍ර කර ගන්න. මිශ්‍රණය එතරම් උකුවීම අවශ්‍ය නොවේ. කොකිස් අච්චුව මිශ්‍රණය තුලට එබු විට එය අච්චුවේ තැවරෙන ප්‍රමාණයට උකුව තිබීම ප්‍රමාණවත්ය.

කොකිස් සාදා ගැනීමට ඔබ සාදා ගත් මිශ්‍රණය උකු වැඩි නම් එයට දිය කිරි ස්වල්පයක් එකතු කරන්න. බිත්තර එම මිශ්‍රණයට එකතු කර ගැනීමෙන් කොකිස් රසවත් වේ. මිශ්‍රණය සකස් කර ගැනීමේදී පාන්පිටි වැඩි වුව හොත් කොකිස් හයි වේ. මිශ්‍රණය සකස්කර ගැනීමේ දී එයට  අවශ්‍යනම් වර්ණක ද යොදා ගන්න.

මිශ්‍රණය සාදා ගත් පසු තෙල් තාච්චිය ලිප තබා තෙල් රත් වූ පසු කොකිස් අච්චුව රත් කර ගන්න. අනතුරුව අච්චුවේ 3/4 පමණ මිශ්‍රණය ඔබා රත් වූ තෙලට දමා රන් වන් පාට වන තුරු බැදගෙන ලිපෙන් බා ගන්න.

 

Leave a Reply