ළඟ එන සිංහල අලුත් අවුරුද්ද සඳහා “කිරි ටොෆි” සාදන ආකාරය

අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය

  1. කිරි ටින් 1
  2. වියළි මිදී ග්‍රෑම් 150
  3. සීනි ග්‍රෑම් 500
  4. කොකෝ කුඩු මේස හැදි ½
  5. කුඩාවට කැපු කජු ග්‍රෑම් 150
  6. වැනිලා ස්වල්පයක්
  7. බටර් ග්‍රෑම් 10
  8. වතුර කෝප්ප 1

කිරි ටොෆි

 

සාදන ආකාරය

පළමුව, බටර් තුනිවට පිරිසිඳු ලැල්ලක් මත තවරාගෙන එය පසෙකින් තබන්න

බදුනක් ගෙන සීනි සහ වතුර දමා උණු කර ගන්න.

සීනි දිය වූ පසු ටින් කිරි එක් කර විනාඩි 20-25 පමණ මද ගින්නේ හැදි ගා ගන්න.

කජු, මිදී, කොකෝ කුඩු, කරදමුංගු කුඩු සහ වනිලාද එක් කර හොදින් මිශ්‍ර කර පදමට එන විට කලින් බටර් තවරා ගත් ලෑල්ල මත තුනී කර කැබලි වල ප්‍රමාණය ලකුණු කර නිවුණු පසු කෑලි වෙන් කර ගන්න.

Leave a Reply