අලුත් අව්රුද්දට සිංහල sms , සුභ පැතුම් ,

සුවහස් පැතුම් මල් විකසිත වේවා
අඹරේ තරුමෙන් පරිවර ඇතිවේවා
සුවහස් පහන් සිලුමෙන් දිවි මග එලිවේවා
උදාවු නව වසර ඔබට ජය පිට ජය හිමි වේවා


ලබන්නාවූ
නව වසර
බලාපොරොත්තු ඉටුවන
වසරක්වෙවා


මුළු මහත් ශ්‍රී ලාංකීක ජනතාවටම ලැබූ 2016 තම බලාපොරොත්තු ඉටුවන සෞභාග්‍යමත් වසරක් වේවායි ඉත සිතින් පතමි !


සබ්බීතියෝ විවජ්ජන්තු සබ්බ රෝගෝ විසන්නතු මාතේ භවත් අන්තරායෝ සුඛී දීඝායුකෝ භව…..!!!!!!!! ලැබුවා වූ 2016 නව වසර ආදරය,සතුට පිරැණු සියලු පැතුම් ඉටුවෙන නිදුක් නිරෝගී වසරක් වේවා ……..!!!


“Pipuna malpethi suwada athare kurulu gee nada gigum dewa!”

“gewuna wasare kadulu athare sina pamanak ithiri wewa!”

“pethum samagin sithe peedena sihina eka eka sebe wewa!”

“adin arabena nawum wasare obata saamaya sathuta wewa!”

**HAPPY**
**NEW**
**YEAR**


////Obage siyaluma wadakatayuthu sarthaka wana/,
obata ha obage paule siyalu denata
subama suba nawa wasarak wewa!!!! 🙂
HAPPY NEW YEAR!!! 2016


Leave a Reply